syväkaivon pumput

syväkaivon pumput

Lietepumppu on keskipakopumppu.Lietepumpun nimi on erilainen jokaisessa kentässä.Mutapumppu, ruoppauspumppu, lietepumppu, lietepumppu, kaivoslietepumppu, raskas lietepumppu, hankaava lietepumppu, hiekkapumput, sorapumput, sorapumput ja rikinpoistopumput ovat kaikki lietepumppujen toimintatapoja ja niitä käytetään laajalti eri aloilla.Lietepumput on suunniteltu siirtämään kiintoaineita, kuten hiekkaa ja sorahiukkasia, nestemäisen väliaineen läpi.Pumpun rakenne mahdollistaa paineen lisäämisen, jotta liete voi liikkua pitkiä matkoja tai pystysuunnassa.Lietepumppuja käytetään yleensä jokien ruoppauksessa, kullankaivostoiminnassa, kuparimalmissa, rautamalmissa, lyijyssä ja sinkkimalmissa.Lisäksi niitä käytetään usein kemiallisessa jätevedenkäsittelyssä, laimentamisessa ja savun kuljetuksessa lämpövoimaloista.Erilaisista käyttöympäristöistä johtuen lietepumppuja ovat erilliset lietepumput, vaakasuuntaiset lietepumput, ulokelietepumput, hydrauliset lietepumput, upotettavat lietepumput jne. Mutapumput voivat kuljettaa viskoosia ja hankaavia aineita.ja suuritiheyksiset seokset, kuten lietteet erilaisissa teollisissa ja kaivossovelluksissa.Lietepumppuja on saatavilla useita eri tyyppejä sovelluksesta riippuen.
  • Syvän kaivon pumppu

    Syvän kaivon pumppu

    Syväkaivopumpulle on ominaista moottorin ja vesipumpun integrointi, kätevä ja yksinkertainen asennus ja huolto sekä raaka-aineita säästävä

    Käytetään pääasiassa rakennusten viemäröintiin, maatalouden viemäriin ja kasteluun, teollisuuden vesikiertoon, kaupunkien ja maaseudun asukkaiden vesihuoltoon jne.