maatalouden pumput

maatalouden pumput

Lietepumppu on keskipakopumppu.Lietepumpun nimi on erilainen jokaisessa kentässä.Mutapumppu, ruoppauspumppu, lietepumppu, lietepumppu, kaivoslietepumppu, raskas lietepumppu, hankaava lietepumppu, hiekkapumput, sorapumput, sorapumput ja rikinpoistopumput ovat kaikki lietepumppujen toimintatapoja ja niitä käytetään laajalti eri aloilla.Lietepumput on suunniteltu siirtämään kiintoaineita, kuten hiekkaa ja sorahiukkasia, nestemäisen väliaineen läpi.Pumpun rakenne mahdollistaa paineen lisäämisen, jotta liete voi liikkua pitkiä matkoja tai pystysuunnassa.Lietepumppuja käytetään yleensä jokien ruoppauksessa, kullankaivostoiminnassa, kuparimalmissa, rautamalmissa, lyijyssä ja sinkkimalmissa.Lisäksi niitä käytetään usein kemiallisessa jätevedenkäsittelyssä, laimentamisessa ja savun kuljetuksessa lämpövoimaloista.Erilaisista käyttöympäristöistä johtuen lietepumppuja ovat erilliset lietepumput, vaakasuuntaiset lietepumput, ulokelietepumput, hydrauliset lietepumput, upotettavat lietepumput jne. Mutapumput voivat kuljettaa viskoosia ja hankaavia aineita.ja suuritiheyksiset seokset, kuten lietteet erilaisissa teollisissa ja kaivossovelluksissa.Lietepumppuja on saatavilla useita eri tyyppejä sovelluksesta riippuen.
  • itseimevä keskipakopumppu

    itseimevä keskipakopumppu

    Tärkeimmät edut: 1. Vahva jätevedenpoistokapasiteetti 2. Korkea hyötysuhde ja energiansäästö 3. Hyvä itseimevä suorituskyky

    Tärkeimmät käyttökohteet: sopii kirkkaalle vedelle, merivedelle, veteen, happoa ja alkalia sisältävälle kemialliselle väliaineelle ja yleiselle tahnalietteelle.Käytetään pääasiassa kaupunkien ympäristönsuojelussa, rakentamisessa, palontorjunnassa, kemianteollisuudessa, sähkövoimassa, galvanoinnissa, paperinvalmistuksessa, öljyssä, kaivosteollisuudessa, laitteiden jäähdytyksessä, säiliöalusten purkamisessa jne.